Guinot Age Logic Yeux

ATP (som redan finns i våra celler) och actienergi ger stöd åt cellerna att bibehålla sin kraft. Specialprodukter alltigenom ger ett omedelbart resultat. Den specialgjorda ögonmasken finns även att köpas för hemmabruk.